Wikipedia-yhdistys palkittiin suomen kielen käytöstä | cult24

KIELI. Kaikkien aikojen ensimmäisen Suomen kielen tulevaisuus -palkinnon saa Wikimedia Suomi ry. Yhdistys tukee ja edistää Internet-tietosanakirja Wikipedian sekä muiden Wikimedia Foundationin ylläpitämien maksuttomien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä vapaan sisällön luontia ja levittämistä Suomessa. Palkinnon jakoi Kotimaisten kielten keskus.

Palkinnon perusteluissa todetaan seuraavaa:

- Wikimedia Suomi -yhdistyksen ansiona on, että se kannustaa eri alojen asiantuntijoita ja harrastajia levittämään tietoa kaikkien käyttöön suomen kielellä. Toukokuun 23. päivänä 2012 suomenkielisessä Wikipediassa on 297 591 artikkelia eri elämänaloilta. Wikipedia-tietosanakirjalla on myös pedagogisia tavoitteita: se kannustaa kirjoittamaan aiheesta monipuolisesti, ja sen suosittelemat parhaat artikkelit ovat laajoja katsauksia asianomaiseen aiheeseen. Toiminnallaan Wikimedia Suomi pitää osaltaan huolta siitä, että suomen kieli säilyy yhteiskunnan kaikilla aloilla toimivana kielenä.

Kotimaisten kielten keskus jakaa tänä vuonna ensimmäisen kerran Suomen kielen tulevaisuus -tunnustuspalkinnon. Palkinto on tarkoitus jakaa joka vuosi sellaiselle organisaatiolle, järjestölle tai henkilölle, joka toiminnallaan edistää suomen kielen monipuolista käyttöä ja vahvistaa siten suomen kielen roolia monikielisessä maailmassa.

Cult24