Kansallinen muotoiluohjelma käyntiin: ”Tärkeintä on kilpailukyvyn tulevaisuus” | cult24

MUOTOILU. Valtio käynnistää muotoiluohjelman uudistamisen. Muotoile Suomi -nimellä kulkevan kansallisen muotoiluohjelman tavoitteena on edistää muotoilun laaja-alaisempaa käyttöä elinkeinoelämässä ja julkisissa palveluissa.

- Suomella on erittäin hienot perinteet muotoilussa. Tuotemuotoilijamme ja arkkitehtimme ovat maailmankuuluja. Nyt edessä ovat kuitenkin uudet haasteet. Näistä tärkein on yritystemme kilpailukyvyn tulevaisuus. Uuden muotoiluohjelman pitää varmistaa, että muotoilun hyödyntäminen laajenee koko elinkeinoelämään. Kansainväliset suuryrityksemme ovat jo oivaltaneet muotoilun merkityksen. Nyt hyödyntäjiksi pitää saada myös pk-yritykset. Tässä meillä on valtava, käyttämätön potentiaali, elinkeinoministeri Jyri Häkämies linjaa.

- Myös julkinen sektori voi hyötyä muotoilusta yhtäläisesti. Julkinen sektori on muotoilun hyödyntäjänä vielä uusi, eikä kokemuksia ole vielä kertynyt paljoa. Muotoiluohjelman tulee kannustaa kuntia ja valtiota muotoilun käyttöön ja etsiä tähän uusia ja ennakkoluulottomia tapoja, Häkämies arvioi.

Ohjelma valmistuu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Muotoilu on myös kulttuuri- ja taidepolitiikkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä ihmisten arjen parantamista muotoilun keinoin. Muotoiluymmärryksen ja muotoilun käytön lisääminen edistävät muotoilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa. Luovilla aloilla toimivien työllistyminen onkin tärkeä poikkihallinnollinen haaste.

Muotoile Suomi -ohjelma julkistetaan designpääkaupunkivuoden 2012 lopulla.

Cult24

Tagged with: